Затверджую

Директор ТІ МАУП

п. Муравка П.П.

25 серпня 2013 р.

Розклад занять

на 1 семестр 2013/2014 навчального  року

денної форми навчання

День тижня

Пара 

9-13 БП  (4, 0 д)

АУД 8

9-12 Б2П  (2, 0 д)

АУД 9

9-10 БП  (4, 0 д)

АУД 9

9-13 С5П (1, 0 д)

АУД 3

 

Понеділок

 

800- 920

Історія України, с

к.і.н., доцент Ухач В.З.

 

 

 

Логіка, с

к.ф.н., доцент Сокол З.С.

930– 1050

Історія України, л

к.і.н., доцент Ухач В.З.

Земельне право, с

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Земельне право, с

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Зобов’язальне право, с

Викладач Циганюк І.Б.

 

Земельне право, л

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Земельне право, л

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Зобов’язальне право, л

Викладач Циганюк І.Б.

1105– 1225

Філософі, л

к.ф.н., доцент Сокол З.С.

Делікти в цивільному праві л

Викладач Циганюк І.Б.

Делікти в цивільному праві л

Викладач Циганюк І.Б.

Державне управління, л

Ст.. викладач Сливка О.А.

 

Делікти в цивільному праві с

Викладач Циганюк І.Б.

Делікти в цивільному праві с

Викладач Циганюк І.Б.

Державне управління, с

Ст.. викладач Сливка О.А.

1250– 1410

Філософі, с

к.ф.н., доцент Сокол З.С.

 

 

 

1420– 1540

 

 

 

 

Вівторок

 

800- 920

 

 

 

 

930– 1050

Юридична деонтологія,  л

к.психол.н.. доцент

Бригадир М.Б.

Криміналістика, л

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Криміналістика, л

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Історія вчень про державу та право л,

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Юридична деонтологія,  с

к.психол.н.. доцент

Бригадир М.Б.

Історія вчень про державу та право с,

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

1105– 1225

Іноземна мова (за професійним спрямуванням)

к.філол.н., доцент Царик О.М.

Аграрне право, с

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Аграрне право, с

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Міжнародне комерційне право, л

Доцент Федчишин М.Г.

Аграрне право,л

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

Аграрне право,л

к.ю.н., доцент  Паславська О.Я.

1250– 1410

Українська мова за професійним спрямуванням, с

к.філол.н., доцент Царик О.М.

 

 

Міжнародне комерційне право, c

Доцент Федчишин М.Г.

 

1420– 1540

 

 

 

 

1550– 1710

 

 

 

 

Середа

 

800- 920

 

Господарське право, л

Викладач Півторак М.Є.

Господарське право, л

Викладач Півторак М.Є.

Судові системи та порівняльне судочинство, с

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Судові системи та порівняльне судочинство, л

930– 1050

Теорія державі і права, л

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Трудові спори, с

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Трудові спори, с

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Правові основи інвестиційної діяльності, л

Викладач Півторак М.Є.

Адміністративний процес, с

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Адміністративний процес, с

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Правові основи інвестиційної діяльності, с

Викладач Півторак М.Є.

1105– 1225

Теорія державі і права, с

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Адміністративний процес, л

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Адміністративний процес, л

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Порівняльне правознавство, л к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Порівняльне правознавство,с к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

1250– 1410

Логіка, с

к.ф.н., доцент Сокол З.С.

Трудові спори, л

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Трудові спори, л

ст.. викладач Гурневич Б.М.

Транспортне право, л

викладач Охотницька Н.В.

Транспортне право, с

викладач Охотницька Н.В.

1420– 1540

Фізичне виховання,

викладач Дахновський Л.В.

 

 

 

Четвер

 

800- 920

Історія держави іправа України, л.

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

Криміналістика, с

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Криміналістика, с

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

 

Історія держави іправа України, с.

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

Господарське право, с

Викладач Півторак М.Є.

Господарське право, с

Викладач Півторак М.Є.

930– 1050

Історія держави іправа зарубіжних країни, с.

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

Криміналістика, л

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

Криміналістика, л

к.ю.н., доцент Кравчук В.М.

 

Історія держави іправа зарубіжних країни, л.

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

Порівняльне цивільне та торгівельне право, с

Гирила І.М.

1105– 1225

Риторика, л

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

Міжнародний комерційний арбітраж, л

Доцент Федчишин М.Г.

 

Міжнародний комерційний арбітраж, л

Доцент Федчишин М.Г.

 

Патентне право, л

викладач Гирила І.М.

Патентне право, с

викладач Гирила І.М.

Риторика, с

к.і.н., доцент  Ухач В.З.

1250– 1410

 

Міжнародний комерційний арбітраж, с

Доцент Федчишин М.Г.

 

Міжнародний комерційний арбітраж, с

Доцент Федчишин М.Г.

 

Порівняльне цивільне та торгівельне право, л

Гирила І.М.

 

 

1420– 1540

 

 

 

 

1550– 1710

 

 

 

 

П’ятниця

 

800- 920

 

Корпоративне право, с

викладач Гевко В.Л.

 

Корпоративне право, с

викладач Гевко В.Л.

 

 

Корпоративне право, л

викладач Гевко В.Л.

 

Корпоративне право, л

викладач Гевко В.Л.

 

 

930– 1050

Історія християнської церкви, л

Викладач Муравка О.Р.

Право інтелектуальної власності, л

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

Право інтелектуальної власності, л

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

Правове регулювання ринку цінних паперів, л

викладач Гевко В.Л.

Історія християнської церкви, с

Викладач Муравка О.Р.

Право інтелектуальної власності, с

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

Право інтелектуальної власності, с

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

Правове регулювання ринку цінних паперів, с

Викладач Гевко В.Л.

1105– 1225

Державна служба, с

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

 

Антимонопольно-конкурентне право л

 викладач Гевко В.Л.

 

Антимонопольно-конкурентне право л

 викладач Гевко В.Л.

 

Охорона праці в галузі, л

ст.. викладач Сливка О.А.

Державна служба, л

д-р філософії в галузі права, ст.. викладач Сливка І.М.

 

1250– 1410

 

 

 

 

Антимонопольно-конкурентне право с

 викладач Гевко В.Л.

 

Антимонопольно-конкурентне право с

 викладач Гевко В.Л.

 

Зав. ден.            формою навчання                                                                                                Сливка  О.А.