Муравка Петро Петрович

Дата народження – 04.07.1960 р.

Місце народження – с. Буданів, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.

Освіта: Здобув науковий ступень кандидата економічних наук в Національному університеті гідроресурсів і природокористування України, м. Київ. У 2005 році успішно закінчив навчання в магістратурі при Міжрегіональній Академії управління персоналом за спеціальністю «Управління навчальним закладом». З 2002 -2005 рр. навчання в МАУП (здобуття другої вищої освіти), отримав кваліфікацію «Юрист». 1977–1982 – навчання в Кам’янець – Подільському сільськогосподарському інституті, економічний факультет.

Досвід роботи:

Понад 15 років роботи в галузі вищої освіти:

1999 – 2001 – Директор Тернопільського НКЦ Хмельницької філії Міжрегіональної Академії управління персоналом;

2001 – 2005 – Директор Тернопільської філії МАУП;

2005 - 2013 – Директор Тернопільського інституту МАУП;

Наукові праці та публікації:

«Доходи сільського населення як рівень матеріального добробуту його різних соціальних груп»;

«Стан та ефективність використання соціальної інфраструктури сільських поселень регіону» УДК 35.073.5;

«Формування ринку праці і механізм реалізації політики зайнятості в регіоні» УДК 364.48: 911.37;

«Ефективність використання трудових ресурсів в системі локального розселення регіону»;

«Міграційні процеси сільського населення у сучасному соціально-економічному розвитку Тернопільської області»;

«Мотиваційні аспекти зайнятості населення в умовах реформування агропромислового комплексу Тернопільщини»;

«Оцінка стану ринку праці як фактора економічного зростання регіону (на прикладі Тернопільскої області)»;

«Основні напрямки реалізації інвестиційних проектів підприємств агропромислового комплексу регіону»;

«Диференціація заходів по формуванні та розвитку трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств Тернопільскої області на основі кластерного аналізу»;

«Соціально-економічні умови праці в системі управління підприємством»;

«Суспільне значення сучасних міграційних процесів в регіонах України»

Бере активну участь в житті студентського наукового товариства при ТІ МАУП, приймає участь в науково-теоретичних конференціях, тощо.

В роботі тісно  співпрацює з  державними органами влади, облдержадміністрацією, обласною радою, громадськими політичними організаціями краю.

Робочий тел.:   (0352)  43-08-94