Про нас:

Свою історію Представництво Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” “Центр дистанційного навчання “Тернопільський інститут” веде з 1998 року, коли почав працювати Регіональний науково-консультаційний центр відкритої освіти МАУП. З метою розширення та організації високоякісної багаторівневої системи безперервної освіти управлінського персоналу в різних напрямках та сферах діяльності РНЦВО стає відділенням Хмельницького інституту МАУП.

    01 березня 2001 року на підставі рішення Зборів акціонерів акціонерного товариства закритого типу “Міжрегіональна Академія управління персоналом”, протокол від 5 січня 2001 року № 2 була створена Тернопільська філія МАУП. Створення Філії було підтримано Тернопільською обласною Радою, Тернопільською міською Радою, Тернопільським обласним центром зайнятості, обласним управлінням освіти та науки Тернопільської ОДА.

    17 листопада 2005 року згідно протоколу Загальних зборів акціонерів Міжрегіональної академії управління персоналом №95 від 17.11.2005 р. “Про зміну назви Тернопільської філії” Тернопільську філію Міжрегіональної Академії управління персоналом перейменовано на Тернопільський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, що стало потужним стимулом до подальшого зростання.

    07 липня 2016 року згідно Протоколу Засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства “ Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” №70 від 07.07.2016р. “Про зміну назви Тернопільського інституту Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” назву Тернопільський інститут Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” змінено на Представництво Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” “Центр дистанційного навчання “Тернопільський інститут”.

    18 років очолює Представництво Приватного акціонерного товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна академія управління персоналом” “Центр дистанційного навчання “Тернопільський інститут” Петро Петрович Муравка, кандидат економічних наук, дійсний член МКА, нагороджений золотою медаллю МКА «За ефективне управління».

    Навчання в МАУП здійснюється за ефективними сучасними методиками. Програми розроблено з врахуванням останніх досягнень науки. Впроваджено рейтингову європейську систему оцінювання знань студентів. Багаторівнева система освіти дає можливість продовжити навчання з будь-якого базового рівня.